RAP Castellano English

La Revista d’Arqueologia de Ponent (RAP) és la publicació anual d'accès obert de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Universitat de Lleida. S’edita mitjançant un conveni de col·laboració amb la Paeria-Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.

La RAP publica preferentment articles sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i el Mediterrani tant a nivell teòric i metodològic com de presentació de resultats d’excavacions, síntesis o estudis crítics. La llengua de la revista  és el català i rep articles en totes les llengües oficials de l’Estat, així com en anglès, italià, francès i alemany. Aplica un sistema d’avaluació externa per a cadascun dels treballs rebuts (revisió d'experts doble-cega).

La Revista d'Arqueologia de Ponent està indexada en les següents classificacions:

  • CARHUS+, 2014: grup B
  • CIRC 2012: grup B
  • ERIH PLUS
  • Google Schoolar Metrics 2015 (2010-2014): h 4 Mediana h 4
  • IN-RECH: 2n quartil
  • RESH (CSIC), 2010: grup C
També està inclosa en RACO, Dialnet, ISOC i Sumaris CBUC.

El contingut s’estructura en diferents seccions: Estudis, Documents, Dossier / Debat i Crònica Científica i Recensions.
Estudis: Articles de reflexió, síntesi o presentacions globals.
Documents: Novetats, avenços en la investigació o articles breus.
Dossier / Debat: Aquestes seccions estan destinades a la presentació d’un tema concret per part d’un col·lectiu d’autors o bé a la discussió oberta sobre un tema d’actualitat científica o professional. Cada Dossier o Debat tindrà un editor científic responsable de la secció.
Crònica Científica i Recensions: Relació anual d’intervencions arqueològiques i paleontològiques a la província de Lleida, memòria del Laboratori de Conservació-Restauració Arqueològica de la Universitat de Lleida,  breus notícies arqueològiques, recensions i cròniques de congressos i reunions.

ISSN: 1131-883-X
ISSN electrònic: 2385-4723
DOI: DOI.10.21001/rap

Programació web: Diego Gil Mesa
Disseny web: Enriqueta Vendrell

Licencia Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de
Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

Últim número
Últims Dossiers

Núm. 26 Les revistes científiques d’arqueologia a debat: present i futur

Núm. 25 Castella i praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana

Núm. 24 Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro

Núm. 23 Joan Maluquer de Motes Nicolau en el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort

Núm. 21 Les defenses exteriors i la poliorcètica mediterrània preromana: els fossats, segles VIII a III a.n.e.

Núm. 19 Portes i sistemes d’accés en les fortificacions protohistòriques del Mediterrani occidental

Últims Debats

2015 El valor del doctorado en Arqueología a comienzos del siglo XXI

2012 El futur del Museu d’Arqueologia de Catalunya

2010 Cap a una carrera investigadora en el camp de l’arqueologia

 

edicio logo1 patrocini logo2 logo3 logo4